Pedagogers arbete med förskolebarns inflytande: En demokratididaktisk studie

DSpace Repository

Pedagogers arbete med förskolebarns inflytande: En demokratididaktisk studie

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Licentiate Thesis
Title Pedagogers arbete med förskolebarns inflytande: En demokratididaktisk studie
Author Westlund, Kristina
Date 2011
Swedish abstract
I licentiatuppsatsen Pedagogers arbete med förskolebarns inflytande undersöks vad arbetet med förskolebarns inflytande kan innebära i praktiken. Genom observationer på två förskoleavdelningar samt intervjuer med pedagogerna, besvaras frågor om vilket innehåll, vilka arbetsformer och vilka dilemman som kommer till uttryck i detta arbete. Frågeställningarna handlar även om hur arbetet kan förstås ur ett kritiskt relationellt perspektiv. Arbetet med barns inflytande rymmer en variation i såväl arbetsformer som innehåll, visar studien. Stor vikt läggs vid att barn ska få individuella möjligheter att välja och bestämma. Pedagogerna ställs inför dilemman som bland annat rör genus, individualism och rättvisa. När ett kritiskt relationellt demokratibegrepp används för att förstå pedagogernas arbete, utmanas den individualistiska tolkningen av inflytande som träder fram i resultaten. Begreppet samflytande förs in, vilket vidgar förståelsen av vad barns inflytande kan innebära. Pedagogernas arbete med förskolebarns inflytande visar sig ske i en ständig avvägning mellan frihet och styrning. Det kritiskt relationella perspektivet i studien bidrar till att problematisera detta spänningsfält.
Publisher Malmö Högskola, Lärarutbildningen
Series/Issue Malmö Studies in Educational Sciences: Licentiate Dissertation Series;2011:21
ISSN 1653-6037
ISBN 978-91-86295-17-2
Pages 201
Language swe (iso)
Subject Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/12262 Permalink to this page
Buy print http://www.bokfynd.nu/...978-91-86295-17-2 (Search for reseller)
Purchase printed copy
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics