Pedagogers arbete med förskolebarns inflytande: En demokratididaktisk studie

DSpace Repository

Pedagogers arbete med förskolebarns inflytande: En demokratididaktisk studie

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Westlund, Kristina
dc.date.accessioned 2011-08-09T10:00:08Z
dc.date.available 2011-08-09T10:00:08Z
dc.date.issued 2011 en_US
dc.identifier.citation 201 en_US
dc.identifier.isbn 978-91-86295-17-2 en_US
dc.identifier.issn 1653-6037 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/12262
dc.description I licentiatuppsatsen Pedagogers arbete med förskolebarns inflytande undersöks vad arbetet med förskolebarns inflytande kan innebära i praktiken. Genom observationer på två förskoleavdelningar samt intervjuer med pedagogerna, besvaras frågor om vilket innehåll, vilka arbetsformer och vilka dilemman som kommer till uttryck i detta arbete. Frågeställningarna handlar även om hur arbetet kan förstås ur ett kritiskt relationellt perspektiv. Arbetet med barns inflytande rymmer en variation i såväl arbetsformer som innehåll, visar studien. Stor vikt läggs vid att barn ska få individuella möjligheter att välja och bestämma. Pedagogerna ställs inför dilemman som bland annat rör genus, individualism och rättvisa. När ett kritiskt relationellt demokratibegrepp används för att förstå pedagogernas arbete, utmanas den individualistiska tolkningen av inflytande som träder fram i resultaten. Begreppet samflytande förs in, vilket vidgar förståelsen av vad barns inflytande kan innebära. Pedagogernas arbete med förskolebarns inflytande visar sig ske i en ständig avvägning mellan frihet och styrning. Det kritiskt relationella perspektivet i studien bidrar till att problematisera detta spänningsfält.
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö Högskola, Lärarutbildningen en_US
dc.relation.ispartofseries Malmö Studies in Educational Sciences: Licentiate Dissertation Series;2011:21
dc.subject.classification Humanities/Social Sciences en_US
dc.title Pedagogers arbete med förskolebarns inflytande: En demokratididaktisk studie en_US
dc.type Licentiate Thesis
dc.identifier.paperprint 2 en_US
dc.contributor.department Malmö University. Faculty of Education and Society en
dc.subject.srsc Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES en_US
mahlocal.identifier.publit 2205
 Find Full text Files for download

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics