Fritidspedagogik i praktiken

DSpace Repository

Fritidspedagogik i praktiken

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Fritidspedagogik i praktiken
Author Patrone, Marco
Date 2011
Swedish abstract
Syftet med examensarbetet är att undersöka vikten av praktiska aktiviteter för barnens utveckling i ett bredare perspektiv där fritidspedagogik betonas. I arbetet undersöks fritidspedagogernas och klasslärarnas syn på praktiska aktiviteter. Dessutom är samarbetet lärarna/fritidspedagogerna och deras syn i frågan också i fokus. I undersökningen används kvalitativa intervjuer som metod och observationer utifrån en praktisk övning med eleverna. Resultatet visar att de praktiska aktiviteterna är av stor betydelse för barnens utveckling och lärande. Vad som är mest betydelsefullt i de praktiska aktiviteterna är motorikens utveckling, social - emotionell utveckling och erfarenheter som förstärker lärandet. Lärarnas och fritidspedagogernas goda samarbete är nödvändiga aspekter som ger barnen de bästa förutsättningarna för lärande och utveckling.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 31
Language swe (iso)
Subject Aktivitet, fritidspedagog, lärare, lärande, praktik, samarbete.
Handle http://hdl.handle.net/2043/12301 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics