Bilder som stöd och språk

DSpace Repository

Bilder som stöd och språk

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Bilder som stöd och språk
Author Bjelkefelt, Kalle
Date 2011
Swedish abstract
I uppsatsen fokuseras termerna individualisering och visualisering med avseende på lärare till elever med autism och deras erfarenheter av dylikt arbete. Det centrala syftet är att undersöka hur svenska och japanska speciallärare ser på arbetet med individualiserade och visuella metoder och vad de tror att den reguljära skolan skulle kunna vinna på att arbeta på liknande sätt som de gör. Ett antal lärare har intervjuats och deras svar speglas i en kvalitativ intervjuanalys, med fokus på språk- och inlärningsmetoder. Resultaten visar att skillnaderna ligger i de japanska och svenska lärarnas syn på sina respektive reguljära skolor, medan likheter förekommer i synen på hur individualiserade och visuella undervisningsformer kan lyfta elevernas självförtroende.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 48
Language swe (iso)
Subject individualisering
visuella arbetssätt
särskollärare
specialskollärare
bildstöd
inlärningsteorier
kvalitativ intervjustudie
Handle http://hdl.handle.net/2043/12324 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics