Medelklass och hälsofrämjande aktiviteter - En kvalitativ studie om lärares inställning och uppfattning gentemot hälsofrämjande aktiviteter

DSpace Repository

Medelklass och hälsofrämjande aktiviteter - En kvalitativ studie om lärares inställning och uppfattning gentemot hälsofrämjande aktiviteter

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Medelklass och hälsofrämjande aktiviteter - En kvalitativ studie om lärares inställning och uppfattning gentemot hälsofrämjande aktiviteter
Author Karlsson, Markus
Date 2011
English abstract
The purpose of this study was to examine middle-class attitude and perception towards health beneficial activities and how the available activities in the workplace were used. As representatives of the middle class, I have chosen people from the profession of teacher. The study used a qualitative approach through interviews. Six teachers, three women from one school and two men and a woman from another school, were interviewed to determine their attitudes and perceptions of health beneficial activities. The schools are located in southern Sweden and offer different health beneficial activities for the teachers. The result of this study show that teachers are receptive to health beneficial activities and the perception of these activities are quite similar. The results also show that the justification for engaging in health beneficial activities is often for social reasons, to socialize and meet friends/colleagues.
Swedish abstract
Syftet med denna studie var att undersöka medelklassens inställning och uppfattning gentemot hälsofrämjande aktiviteter och hur det som fanns tillgängligt på arbetsplatsen utnyttjades. Som representanter för medelklassen har jag valt personer ur yrkesgruppen lärare. I studien användes en kvalitativ metod i form av intervjuer. Sex lärare, tre kvinnor från en skola och två män och en kvinna från en annan skola, intervjuades för att få ta reda på deras inställningar och uppfattningar om hälsofrämjande aktiviteter. Skolorna ligger i Skåne och erbjuder olika hälsofrämjande aktiviteter för lärarna. Resultatet av studien visar att lärare är positivt inställda till hälsofrämjande aktiviteter och att uppfattningen om dessa aktiviteter är ganska likartade. Resultatet visar också att motiveringen till att syssla med hälsofrämjande aktiviteter ofta är av sociala skäl, att umgås och träffa vänner/kollegor.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Medelklass
Hälsofrämjande aktiviteter
Lärare
Inställning
Handle http://hdl.handle.net/2043/12327 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics