Kan coaching öka elevers resultat i skolan?

DSpace Repository

Kan coaching öka elevers resultat i skolan?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Kan coaching öka elevers resultat i skolan?
Author Gustafsson, Maria
Date 2011
Swedish abstract
Gustafsson, Maria (2011). Kan coaching öka elevers resultat i skolan? En undersökning om coachingprocesser i skolan och deras påverkan. Examensarbete inom lärarutbildningen 90 hp distans. Den här uppsatsen är sprungen ur studier av vad coaching är, intervjuer med coacher i skolan, intervjuer av elever som blir coachade av skolcoacher, samt observationer av coachingprocesser. Det övergripande syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida coaching av elever i skolan kan påverka deras resultat på ett positivt sätt. Coaching är ett relativt nytt fenomen i skolans värld. Genom empiriska studier –att intervjua två skolcoacher, fyra elever som blivit coachade samt att observera coachsamtalen, visar resultatet att eleverna utvecklar en mer positiv syn på sig själva och på skolarbetet och att både motivation, vilja, inlärningsförmåga och resultat blir en positiv effekt av coachingprocesser. Det finns inte mycket forskning på området coaching i allmänhet och coaching inom skolan i synnerhet. Coaching är ett begrepp och ett arbetssätt som är relativt nytt, därav är inte mycket forskning framtagen ännu. Coachingen som samtals- och utvecklingsmetod har spridits i snabb takt på marknaden i synnerhet de senaste fem åren. Dock finns inom skolan ännu inte någon betydande spridning av coachingmetodiken ännu.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 36
Language swe (iso)
Subject coaching
motivation
lärande
reflektion
utveckling
handledning
Handle http://hdl.handle.net/2043/12328 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics