Att designa lärande med datorn

DSpace Repository

Att designa lärande med datorn

Details

Files for download
Icon
Examensarbete
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Att designa lärande med datorn
Author Johansson, Ylva
Date 2011
Swedish abstract
I denna uppsats vill jag få en bättre förståelse för de utmaningar som kan finnas när datorn används som ett redskap i lärande. Mitt mer specifika syfte är att se hur användandet av datorn i en utvald gymnasieklass kan utvecklas utifrån ett socialkonstruktivistiskt synsätt. I detta syfte använder jag mig av en enkätundersökning där respondenterna är en gymnasieklass som går sista året på sin utbildning. Enkätens resultat speglar jag sedan i sociokulturell teori och i mina förförståelser som jag har fått i mina möten med klassen. I mina slutsatser framträder de utmaningar och utvecklingsområden är en konsekvens av den rådande synen på kunskap och arbetssätt i klassen. I denna klass behöver datorn gradvis inkluderas i lärandedesignen och lärandet med datorn behöver förankras och användas när det är ändamålsenligt.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 35
Language swe (iso)
Subject datorn
lärande
lärandedesign
sociokulturellt
Vygotskij
Handle http://hdl.handle.net/2043/12329 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics