Läsning eller nya medier - en studie av barns läs- och medievanor

DSpace Repository

Läsning eller nya medier - en studie av barns läs- och medievanor

Details

Files for download
Icon
Barn, läsning & medier
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Läsning eller nya medier - en studie av barns läs- och medievanor
Author Bruhn Olsson, Marie ; Malmgren, Emy
Date 2010
Swedish abstract
Litteratur har idag konkurrens från många andra slags medier, så som tv, film, Internet, och tv-spel. Dessa medier kallas även för populärkultur. Många barn idag använder sig av dessa medier och de tar stor plats i barnens liv. De starka läsarna bland barn i årskurs 4 i Sverige har minskat mellan 2001 och 2006 enligt en kunskapsöversikt som Skolverket presenterar. Syftet med vår undersökning är att få kunskap om hur barns användning av litteratur och medier ser ut för att som lärare sedan kunna tillämpa denna kunskap i vår undervisning. I diskussionen återkommer vi med hur dessa kunskaper kan användas. För att uppnå vårt syfte har en kvantitativ undersökning med 98 enkäteter genomförts samt kvalitativa intervjuer gjorts med 12 barn i årskurs tre och årskurs fem på två olika skolor. Resultatet visar att de flesta barn visar intresse för läsning och också läser på sin fritid. De menar att de läser för att det är kul och för att få kunskap. Övriga medier som TV och dator har ändå stor plats på fritiden och barnen ägnar sig ibland åt flera slags medier samtidigt. Barnen som intervjuats har kategoriserats i tre grupper i resultatredovisningen. För att kunna analysera resultaten används begrepp som de läskunnigas förening, populärkultur, förförståelse och litteraturkanon. Våra slutsatser är bland annat att faktorer som texternas form och intressegemenskap hos barnen är viktiga för lärare att reflektera över i sin språkundervisning.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 47
Language swe (iso)
Subject barns läsning
barns medievanor
läskunnighet
Nya medier
populärkultur
vidgat textbegrepp
Handle http://hdl.handle.net/2043/12339 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics