Tvåspråkiga grundskolelevers attityder till modersmålsundervisning och studiehandledning

DSpace Repository

Tvåspråkiga grundskolelevers attityder till modersmålsundervisning och studiehandledning

Details

Files for download
Icon
Examensarbete om ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Tvåspråkiga grundskolelevers attityder till modersmålsundervisning och studiehandledning
Author Tabatabai, Khalil
Date 2011
Swedish abstract
Genom enkätundersökningar och en litteraturstudie undersöktes det i detta arbete om hur studiehandledning och modersmålsundervisning kan påverka tvåspråkiga elever samt hur elevers attityder till undervisningsmetoderna ser ut. Jag kom fram till att modersmålsundervisningen har en stor roll för elevens kunskapsmässiga utveckling, såväl i modersmål samt i övriga ämnen samt att det spelar stor betydelse för elevens kulturella utveckling och identitet. Många av eleverna betonade modersmålsundervisningens påverkan på det kulturella perspektivet och hade ett generellt sätt positiv attityd till modersmålet. Kännedomen kring studiehandledningens effekter var låg av eleverna och en del kunde inte se hur studiehandledningen kan påverka deras språk, studieteknik, självkänsla eller utveckling i andra ämnen. Detta var dock inget generellt mönster då många av dem kunde se effekterna och hade en positiv attityd till studiehandledning.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Studiehandledning
attityder
modersmål
elever
tvåspråkighet
Handle http://hdl.handle.net/2043/12342 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics