Tvåspråkiga grundskolelevers attityder till modersmålsundervisning och studiehandledning

DSpace Repository

Tvåspråkiga grundskolelevers attityder till modersmålsundervisning och studiehandledning

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Tabatabai, Khalil
dc.date.accessioned 2011-08-25T09:59:34Z
dc.date.available 2011-08-25T09:59:34Z
dc.date.issued 2011 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/12342
dc.description Genom enkätundersökningar och en litteraturstudie undersöktes det i detta arbete om hur studiehandledning och modersmålsundervisning kan påverka tvåspråkiga elever samt hur elevers attityder till undervisningsmetoderna ser ut. Jag kom fram till att modersmålsundervisningen har en stor roll för elevens kunskapsmässiga utveckling, såväl i modersmål samt i övriga ämnen samt att det spelar stor betydelse för elevens kulturella utveckling och identitet. Många av eleverna betonade modersmålsundervisningens påverkan på det kulturella perspektivet och hade ett generellt sätt positiv attityd till modersmålet. Kännedomen kring studiehandledningens effekter var låg av eleverna och en del kunde inte se hur studiehandledningen kan påverka deras språk, studieteknik, självkänsla eller utveckling i andra ämnen. Detta var dock inget generellt mönster då många av dem kunde se effekterna och hade en positiv attityd till studiehandledning. en_US
dc.format.extent 31 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en_US
dc.subject Studiehandledning en_US
dc.subject attityder en_US
dc.subject modersmål en_US
dc.subject elever en_US
dc.subject tvåspråkighet en_US
dc.title Tvåspråkiga grundskolelevers attityder till modersmålsundervisning och studiehandledning en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program Lärarutbildning: Arabiska med didaktisk inriktning
 Find Full text Files for download
Icon
Examensarbete om ...

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics