Läs- och skrivproblematik i en mångkulturell skola

DSpace Repository

Läs- och skrivproblematik i en mångkulturell skola

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Läs- och skrivproblematik i en mångkulturell skola
Author Arvidsson, Caroline ; Hanning, Anna
Date 2011
Swedish abstract
Synen på och definitionen av läs- och skrivsvårigheter har varit omtvistad under flera år. Vi examineras ut i en mångkulturell skola där många elever är flerspråkiga. Tanken vi fick var att det kanske är svårt att se om de eleverna har en läs- och skrivsvårighet eller om problematiken rör sig kring en bristande kunskap i svenska. Vårt övergripande syfte med denna uppsats är att genom intervjuer med verksamma pedagoger i dagens skola se hur de beskriver sitt arbete och vilka resurser de har att tillgå för att ge bästa möjliga hjälp till alla elever. Undersökningen har skett genom kvalitativa intervjuer med diktafon som hjälpmedel samt ett fåtal observationer. Våra intervjuer har vi sedan analyserat utifrån tidigare forskning. Vår slutsats är att pedagogernas syn på eleverna skiljer sig inte beroende på vilket etniskt ursprung de har, utan de strävar efter att ge alla den hjälp som krävs och besitter kunskaper för att uppnå kunskapskraven, men resurserna räcker inte alltid till.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 35
Language swe (iso)
Subject Dyslexi
flerspråkighet
läs- och skrivsvårigheter
modersmål
pedagogiska hjälpmedel
specialpedagogik
Handle http://hdl.handle.net/2043/12344 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics