Progressiva Genusglasögon - En komparativ studie med den svenska och den brasilianska läroplanen i blickfånget

DSpace Repository

Progressiva Genusglasögon - En komparativ studie med den svenska och den brasilianska läroplanen i blickfånget

Details

Files for download
Icon
Progressiva Genus ...
Overview of item record
Publication 2-year master student thesis
Title Progressiva Genusglasögon - En komparativ studie med den svenska och den brasilianska läroplanen i blickfånget
Author Kotte, Elaine
Date 2011
Swedish abstract
Sammanfattning Elaine Kotte, Progressiva genusglasögon – En komparativ studie med den svenska och den brasilianska läroplanen i blickfånget (Gender viewed through bifocals – A comparative study of the Brazilian and Swedish National Curricula) Syftet med uppsatsen är att uppnå en djupare förståelse för skolpolitiska jämställdhetsfrågor genom en komparativ studie mellan den svenska (Lpo 94) och den brasilianska läroplanen (PCN). Resultatet av jämförelsen visar att ländernas läroplaner har en klar intention att förmedla jämställdhet som ett kunskapsområde och demokratisk värdegrund. Däremot finns det likheter, skillnader samt omfattning i läroplanernas och kursplanernas förmedling för måluppfyllelse mellan länderna. Medan riktlinjerna beskrivs i koncisa och allmänna ordalag i Lpo 94 är de mera övergripande och detaljerade i PCN. Jag har även, genom digitala enkätintervjuer med lärarutbildare i Sverige och Brasilien, fått en begränsad inblick i lärarutbildningens insatser kring genusfrågeställningar relaterade till läroplanens jämställdhetsriktlinjer i respektive land. Nyckelord: Brasilien, genus, jämställdhet, kursplan, Lpo 94, läroplan, PCN, Sverige.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 72
Language swe (iso)
Subject Brasilien
genus
jämställdhet
kursplan
Lpo 94
läroplan
PCN
Sverige
Handle http://hdl.handle.net/2043/12351 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics