Progressiva Genusglasögon - En komparativ studie med den svenska och den brasilianska läroplanen i blickfånget

DSpace Repository

Progressiva Genusglasögon - En komparativ studie med den svenska och den brasilianska läroplanen i blickfånget

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Kotte, Elaine
dc.date.accessioned 2011-08-30T10:58:47Z
dc.date.available 2011-08-30T10:58:47Z
dc.date.issued 2011 en_US
dc.identifier.citation 72 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/12351
dc.description Sammanfattning Elaine Kotte, Progressiva genusglasögon – En komparativ studie med den svenska och den brasilianska läroplanen i blickfånget (Gender viewed through bifocals – A comparative study of the Brazilian and Swedish National Curricula) Syftet med uppsatsen är att uppnå en djupare förståelse för skolpolitiska jämställdhetsfrågor genom en komparativ studie mellan den svenska (Lpo 94) och den brasilianska läroplanen (PCN). Resultatet av jämförelsen visar att ländernas läroplaner har en klar intention att förmedla jämställdhet som ett kunskapsområde och demokratisk värdegrund. Däremot finns det likheter, skillnader samt omfattning i läroplanernas och kursplanernas förmedling för måluppfyllelse mellan länderna. Medan riktlinjerna beskrivs i koncisa och allmänna ordalag i Lpo 94 är de mera övergripande och detaljerade i PCN. Jag har även, genom digitala enkätintervjuer med lärarutbildare i Sverige och Brasilien, fått en begränsad inblick i lärarutbildningens insatser kring genusfrågeställningar relaterade till läroplanens jämställdhetsriktlinjer i respektive land. Nyckelord: Brasilien, genus, jämställdhet, kursplan, Lpo 94, läroplan, PCN, Sverige. en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle en_US
dc.subject Brasilien en_US
dc.subject genus en_US
dc.subject jämställdhet en_US
dc.subject kursplan en_US
dc.subject Lpo 94 en_US
dc.subject läroplan en_US
dc.subject PCN en_US
dc.subject Sverige en_US
dc.title Progressiva Genusglasögon - En komparativ studie med den svenska och den brasilianska läroplanen i blickfånget en_US
dc.type H2 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
 Find Full text Files for download
Icon
Progressiva Genus ...

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics