Hipsterism - Subkulturell Renässans

DSpace Repository

Hipsterism - Subkulturell Renässans

Details

Files for download
Icon
C-uppsats i kultu ...
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Hipsterism - Subkulturell Renässans
Author Sundell, Joachim
Date 2011
English abstract
This essay is an attempt to apply the theories from the cultural studies tradition on a contemporary subculture, decoding and reviewing the societal implications of the cultural phenomenon that is the hipster. The thesis is that hipsterism contains elements that challenges the way we usually view and understand youth culture. The thesis argues that hipsterism is a result of 40 years of neo-liberal capitalistic progress, combining elements of gentrification, consumption, cultural capital and subculture.
Swedish abstract
Uppsatsen är ett försök att applicera kulturvetenskaplig teori på en kontemporär subkultur. På så sätt kan den avkodas och dess kopplingar till samhällstendenser kan belysas. Tesen är att hipsterismen innehåller element som utmanar sättet vi vanligtvis tolkar och förstår ungdomskulturer på. Vidare visar forskningen att hipsterismen är ett resultat av nästan 40 år av nyliberal kapitalistisk utveckling, kombinerat med gentrifiering, konsumtionsvanor, kulturellt kapital och subkultur.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 32
Language swe (iso)
Subject subculture
gentrification
urbanism
hipsters
fashion
rebel
consumption
Handle http://hdl.handle.net/2043/12361 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics