Spjälsäng för en ninja

DSpace Repository

Spjälsäng för en ninja

Details

Files for download
Icon
maria blad examen ...
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Spjälsäng för en ninja
Author Blad, Maria
Date 2011
Swedish abstract
Projektets syfte har varit att för Swedish Ninja ta fram en spjälsäng vars funktioner bygger på mål- gruppens och användarnas behov samt har en stark Swedish Ninja identitet. Det ska vara en säker pro- dukt med enkla form- och konstruktionsklösningar för att förmedla enkelheten i att använda den. En del av projektets syfte var även att kartlägga spjälsängsmarknaden i Sverige som den såg ut våren 2010. Detta gjordes genom marknadsanalyser vilka klargjorde i vilket segment som spjälsängen för Swedish Ninja ska befinna sig, funktions och prismässigt. Med dessa marknadsundersökningar klar- gjordes även vilka befintliga och pålitliga konstruktionslösningar som kom att användas i projektet. Genom användaranalyser har föräldrar redogjort vilka behov de och deras barn har och vad som be- hövs för att tillgodose dessa. Funktioner som efterfrågades var olika steg i sängbotten, en höjbar hu- vudände och mobilitet för lättare transport av spjälsängen inom hemmet. Det är dessa funktioner som kom att skapa produktens karaktär och identitet. Utöver detta undersöktes även alla de säkerhetsanvis- ningar som existerar och vari skillnaden ligger då man designar till ett barn eller en vuxen. Skisspro- cessen är den del av designprocessen där information, krav och idéer arbetas samman till faktiska lös- ningar och som leder fram till slutresultatet, som blev en spjälsäng för en ninja. Denna spjälsäng som med sina lättanvända funktioner och starka identitet skapar det där lilla extra som kommer att få den att överleva generationer.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Pages 65
Language swe (iso)
Subject spjälsäng
Swedish ninja
produktdesign
produktutveckling
Maria Blad
form
design
designprocess
målgruppsbehov
identitet
formspråk
barnmöbel
säkerhet
konstruktionslösning
spjälsängsmarknad
marknadsundersökning
användaranalys
höjbar huvudände
mobilitet
säkerhetsanvisningar för spjälsängar
moodboard
monteringslösningar
barn
barnprodukt
skissprocess
LOHAS
Handle http://hdl.handle.net/2043/12366 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics