Skolledares kommunikativa ledarskap - en studie i konsten att göra tankar gemensamma

DSpace Repository

Skolledares kommunikativa ledarskap - en studie i konsten att göra tankar gemensamma

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Ingvarsson, Håkan
dc.date.accessioned 2011-09-05T09:45:10Z
dc.date.available 2011-09-05T09:45:10Z
dc.date.issued 2011 en_US
dc.identifier.citation 63 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/12376
dc.description Föreliggande studie syftar till att utifrån retorisk teori undersöka under vilka kommunikativa premisser det kommunikativa skolledarskapet verkar. Studien avgränsas till en skolledare och kommunikationen kring ett specifikt utvecklingsprojekt. Undersökningen tar utgångspunkt i teoretiska antaganden som gör gällande att organisation, kommunikation och ledarskap konstrueras interaktivt. Metoden är kvalitativ, inspirerad av stimulated recall och bygger på semistrukturerade intervjuer vid två tillfällen med en skolledare för en gymnasieskola och fyra medarbetare som har skolledaren som närmaste chef. Intervjuerna har genomförts i samband med att ett större utvecklingsprojekt har initierats. Resultatet analyseras utifrån en retorisk modell som gör gällande att all kommunikation vilar på tilliten till den som kommunicerar, till det kommunicerade och till de emotioner som kommunikationen väcker hos mottagarna. Undersökningen visar att skolledaren verkar i en mycket sammansatt kommunikativ kontext och att ledarskapet i hög grad är avhängigt av en rad olika kommunikativa premisser. En slutsats är att diskrepansen i hur medarbetarna uppfattar skolledarrollen i hög grad påverkar det kommunikativa ledarskapet. En tydlig premiss är att det från lärarhåll finns en förväntan på skolledarrollen som påverkar den kommunikativa kontexten på en rad olika sätt. En andra slutsats är att skolledaren kommunicerar med en, sett till förståelse, heterogen mottagargrupp. En tredje är att kommunikationen i hög utsträckning påverkas av en rad emotionella premisser. Sammantaget ställer de kommunikativa premisserna mycket höga krav på skolledares förståelse för och förmåga att kommunicera ledning. en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle en_US
dc.subject skolledarskap en_US
dc.subject kommunikativt ledarskap en_US
dc.subject retorik en_US
dc.subject utvecklingsarbete en_US
dc.subject skolutveckling en_US
dc.subject kommunikation en_US
dc.subject rektorsroll en_US
dc.title Skolledares kommunikativa ledarskap - en studie i konsten att göra tankar gemensamma en_US
dc.type H1 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
 Find Full text Files for download
Icon
Skolledares kommu ...

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics