Matematikläromedel ur ett genusperspektiv

DSpace Repository

Matematikläromedel ur ett genusperspektiv

Details

Files for download
Icon
Matematikläromedel ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Matematikläromedel ur ett genusperspektiv
Author Ibrahim, Linda ; Obradovac, Vernesa
Date 2011
English abstract
The purpose of this work is to investigate the production of boys and girls in mathematics textbooks for grades four countries from Sweden, Jordan and Bosnia. With a checklist that formed by means of the discursive approach, the text - and image data have been analyzed. The main results indicate that in the Swedish math book presents boys and girls fairly evenly, while in the Jordanian and Bosnian dominate boys before failures. The Swedish math book is related both sexes with chores while in the Jordanian and Bosnian more to the professions.
Swedish abstract
Syftet med arbetet är att undersöka framställningen av pojkar respektive flickor i matematikläromedel för årskurs fyra från länderna Sverige, Jordanien och Bosnien. Med en checklista som formats med hjälp av det diskursiva synsättet har text – och bilduppgifter analyserats. Huvudresultatet pekar på att i den svenska matematikboken presenteras pojkar och flickor relativt jämt medan i den jordanska och bosniska dominerar pojkars förekommanden. I den svenska matematikboken förbinds båda könen med sysslor medan i den jordanska och bosniska mer till yrken.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 47
Language swe (iso)
Subject genus
matematikläromedel
Handle http://hdl.handle.net/2043/12387 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics