Bättre eller annorlunda? : Fem studier av förbättringsarbete inom Region Skåne

DSpace Repository

Bättre eller annorlunda? : Fem studier av förbättringsarbete inom Region Skåne

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Report
Title Bättre eller annorlunda? : Fem studier av förbättringsarbete inom Region Skåne
Editor Fred, Mats
Date 2011
Swedish abstract
Denna rapport handlar om förbättringsarbete inom Region Skåne och är ett resultat av ett samarbete mellan Malmö högskola och Utvecklingscentrum, Region Skåne. Rapporten bygger på fem magisteruppsatser från Malmö högskolas socionomutbildning med inriktning mot verksamhetsutveckling. Uppsatserna examinerades våren 2010 och har i denna utgåva skrivits om till populärvetenskapliga kapitel, av uppsatsförfattarna själva, i syfte att på ett lättare sätt tillgängliggöra resultaten av studierna. Ambitionen är att på ett enkelt och kortfattat sätt presentera fem gedigna arbeten och deras resultat samt vad de olika studierna gemensamt kan lära oss om förbättringsarbetet i Region Skåne.Författarna och deras kapitel: Mary Beth Burger & Jasmina Dizdarevic – ”Vi var som isolerade öar” Carina Johansson & Lii Ljunggren – Resursers betydelse för förbättringsarbete Marie Andersson – Verka för att samverka Johanna Hansen & Sara Larsson – Följs rutiner för en god patientsäkerhet? Maria Toft & Martin Jönsson – Hinder eller hjälp? Som redaktör för skriften står Mats Fred (fd. Andersson), projektledare på Centrum för tillämpad arbetslivsforskning, som under projektets gång också verkat som samordnare av uppsatserna. Förordet till rapporten är författat av Bertil Lindström, direktör på Utvecklingscentrum, Region Skåne.
Publisher Malmö högskola
Series/Issue Malmö högskolas utvärderingsrapporter;2010:4
ISSN 1654-7462
ISBN 978-91-7104-359-7
Pages 43
Language swe (iso)
Subject verksamhetsutveckling
förbättringsarbete
utvärdering
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS
Handle http://hdl.handle.net/2043/12391 Permalink to this page
Buy print http://webshop.holmbergs.com...12391 (print-on-demand service)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics