On minor salivary gland secretion in children, adolescents and adults

DSpace Repository

On minor salivary gland secretion in children, adolescents and adults

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Doctoral Thesis
Title On minor salivary gland secretion in children, adolescents and adults
Author Sonesson, Mikael
Date 2011
English abstract
The minor salivary glands are of great importance for maintenance of homeostasis in the oral cavity. These glands continuously secrete substances which lubricate and protect the oral tissues, contributing to comfort and health. The minor salivary glands contribute approximately 7-8 per cent of the total volume of saliva. Flow rate and composition seem to vary according to anatomical location. Current knowledge about the minor salivary glands is derived primarily from studies on adults. The overall aim of this thesis was to study age-related changes in minor gland saliva, from childhood to adulthood. By increasing the knowledge of minor gland secretion, we hopefully better understand how different mucosal locations are lubricated and protected in individuals of different ages and various health statuses. The project comprises four papers. In Paper I, the flow rate and numerical density of the labial and buccal minor glands of pre-school children, adolescents and adults were investigated. Saliva was collected on filter paper discs and the flow rate was measured by the Periotron-method®. The numerical density was assessed by PAS-staining. Key findings: The flow rate of the buccal glands was significantly lower in children than in adults and the number of labial glands was significantly higher in children than in the other age-groups. In Paper II, the composition of minor gland saliva of the three age groups (Paper I) was analysed (by ELISA-technique), with reference to the mucins MUC5B and MUC7, representing some of the major components of innate salivary immunity. Key findings: Children did not differ from adolescents and adults with respect to MUC5B content in labial gland saliva, but had less MUC7 than the adults. In the buccal gland saliva, detectable amounts of the mucins were found in only a few of the participants. In Paper III, the content of the adaptive immune component (salivary IgA) in minor gland saliva of pre-school children, adolescents and adults was measured by the ELISA technique. The salivary IgA-concentration in whole saliva of the three age-groups was also estimated. Key findings: The IgA-concentration was significantly lower in the labial glands and the whole saliva of the children than in the adults. In Paper IV, age-dependent differences of other innate components were studied in pre-school children, adolescents and adults, by analysing the amount of glycoprotein 340 (gp-340) in minor gland and whole saliva, using the ELISA technique. The content of sialic acid, a common terminal structure of glycoproteins, was analysed using the ELLA technique. Key findings: With respect to minor gland saliva, no differences were disclosed among pre-school children, adolescents and adults. However, the gp-340 content of whole saliva was significantly higher in the children than in the adults. The above investigations of properties of minor salivary glands in children, adolescents and adults seems to be the first to present data on age-dependent variations in gland density and secretions from healthy individuals. The results show high gland density, mature innate immunity and an ongoing maturation of adaptive immunity in the saliva of children. The report provides a reference for further comparative studies on minor gland saliva of younger individuals in health and disease.
Swedish abstract
Det finns få studier om de små spottkörtlarna, men deras främsta funktion anses vara att skydda individen genom att utsöndra ett skyddande sekret som utgör en slags barriär mot främmande och sjukdomsframkallande substanser. Från observationer på vuxna är det känt att körtlarna producerar en rad antibakteriella ämnen, tillhörande det specifika och det ospecifika immunförsvaret. Vidare anses de små körtlarna ha en smörjande effekt, vilket troligen har stor betydelse för välbefinnandet. Inga studier av unga växande individers sekretion från små salivkörtlar tycks finnas. Studierna inriktar sig främst på att öka kunskaperna om grundläggande egenskaper hos de små salivkörtlarna och olika immunologiska faktorer i saliven från dessa körtlar. De baseras på jämförande studier mellan förskolebarn, tonåringar och yngre vuxna. Avhandlingen söker svar på följande frågeställningar: Studie I. Finns det åldersrelaterade skillnader i salivflöde från, och förekomst av, små salivkörtlar? Studie II. Finns det åldersrelaterade skillnader i mängden av framträdande ospecifika försvarskomponenter (mucinerna MUC5B och MUC7) i saliv från små körtlar? Studie III. Finns det åldersrelaterade skillnader i koncentrationen av specifika försvarskomponenter (saliv-IgA) och protein i småkörtel- och helsaliv? Studie IV. Finns det åldersrelaterade skillnader i mängden av ytterligare en viktig ospecifik försvarskomponent (Gp-340) samt mängden kolhydrater (främst sialinsyra) som företrädesvis sitter på ospecifika försvarskomponenter, i småkörtel-och helsaliven? Huvudfynden i studierna är: • Barnen hade lägre flöde från små körtlar i kindslemhinnan jämfört med de vuxna. Vidare uppvisade barnen fler körtlar i läppen jämfört med de vuxna. • Barnen och de vuxna hade samma innehåll av MUC5B, men barnen hade mindre innehåll av MUC7 i saliv från små körtlar i läppen. Endast ett fåtal individer uppvisade muciner i saliven från små körtlar i kinden. • Barnen hade lägre koncentration av saliv-IgA i saliv från små körtlar i läppen och i helsaliv, jämfört med de vuxna. • Barnen och de vuxna uppvisade liknande mängder av gp-340 och sialinsyra i småkörtelsaliven men barnen hade större mängd gp-340 i helsaliven. De vuxna hade större mängder av gp-340 och sialinsyra i saliven från små körtlar i kinden jämfört med körtlarna i läppen. Förskolebarnens småkörtelsaliv innehåller samma mängd av en rad viktiga komponenter tillhörande det ospecifika immunförsvaret som de vuxnas, medan det specifika immunförsvaret tycks fortfarande vara under utveckling hos förskolebarnen. Vidare har förskolebarnen lägre salivflöde från de små körtlarna i kinden och tätare mellan körtlarna i läppen än de vuxna. Genom denna grundläggande kunskap kan genomförandet av nya jämförande studier av hur saliven fungerar hos yngre medicinskt eller odontologiskt belastade individer och av omhändertagande av patienter med störningar i saliven utformas. Skillnader i salivsekretion mellan barn och vuxna är också viktiga att utreda bland annat som eventuell förklaringsmodell för åldersvariationer i hur orala sjukdomstillstånd mellan åldrarna uttrycks.
Publisher Faculty of Odontology, Malmö University, Malmö, Sweden
Series/Issue Swedish dental journal;215
ISSN 0348-6672
ISBN 978-91-7104-385-6
Language swe (iso)
Subject Medicine
Research Subject Categories::ODONTOLOGY
Included papers
  1. Sonesson M, Eliasson L, Matsson L. Minor salivary gland secretion in children and adults. Arch Oral Biol. 2003;48:535-539.

  2. Sonesson M, Wickström C, Kinnby B, Ericson D, Matsson L. Mucins MUC5B and MUC7 in minor salivary glands of children and adults. Arch Oral Biol. 2008;53:523-527.

  3. Sonesson M, Hamberg K, Lundin-Wallengren ML, Matsson L, Ericson D. Salivary IgA in minor-gland saliva of children, adolescents and young adults. Eur J Oral Sci. 2011;119:15-20.

  4. Sonesson M, Ericson D, Kinnby B, Wickström C. Glycoprotein 340 and sialic acid in minor gland and whole saliva of children, adolescents and adults. In press, Eur J Oral Sci.

Handle http://hdl.handle.net/2043/12402 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics