Navigationstyper på webben

DSpace Repository

Navigationstyper på webben

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Tibblin, Anton
dc.date.accessioned 2011-09-07T13:47:14Z
dc.date.available 2011-09-07T13:47:14Z
dc.date.issued 2011 en_US
dc.identifier.citation 18 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/12405
dc.description Internet och dess webbplatser är källa till mycket information. Ofta vet vi vilken information vi söker, problemet är bara att hitta den. Ett nyckelelement på webbplatser för att hitta den information som man söker är navigationen. Navigationen kan vara utformad på många olika sätt, vilka har olika för- och nackdelar. Denna studie ska undersöka vilken navigationstyp som är den mest effektiva för tredimensionella navigationsstrukturer. Först väljs de fem navigationstyperna som ska jämföras, detta genom att undersöka vilka de bästa webbplatserna i Sverige använder. För att kunna testa de mot varandra byggs en testmiljö i fem versioner. Det enda som skiljer versionerna åt är deras navigationstyp. Fem testpersoner för varje testmiljö får sedan sex uppgifter att utföra. Här mäts tid för att utföra uppgiften, tid som spenderas i navigationen för varje uppgift, antal klick/hovringar samt antal felklick/felhovringar. Det samlas även in demografisk data samt testpersonens subjektiva uppfattning om testmiljöns navigationstyp. Resultatet av undersökningen visar att navigationstypen mega drop-down är effektivast enligt de uppmätta mätvariablerna. Den har genomgående bäst testresultat, både tidsmässigt och klick/hovringsmässigt. Mellan de övriga fyra navigationstyperna visar undersökningen ingen större skillnad. Studien rekommenderar därför att använda mega drop-down vid implementation av en tredimensionell navigationsstruktur. en_US
dc.description.abstract Internet with all its websites is a great source of information. Often we know what information we are searching for and the problem is to find it. A key element to find information on websites is the navigation, which can be designed in many different ways with different advantages and disadvantages. This study will examine which type of navigation that is the most effective for three-dimensional navigation structures. At first five different navigation types are chosen to be examined by reviewing what sort of navigation type are used in the top 50 web pages in Sweden. In order to test the different types against each other a test environment is built in five different versions. The only thing separating them is the navigation type that is implemented. Five test subjects are then handed six tasks to complete in one test environment each. The variables that are measured are the total time for completing the task, the time spent in the navigation, the total number of clicks/hovers and the number of errors caused by each click/hover. Demographic data and subjective opinions about the navigation systems are also collected from the test subjects. The result of the survey shows that the mega drop-down navigation is the most effective navigation type according to the measured variables. It consistently keeps the highest result in all measured variables included time tracking, amount of clicks/hovers and the subjective opinion by the test objects. Between the other four navigation-types the test shows no major difference. The study therefore recommends the use of mega drop-down navigation in implementation of three-dimensional navigational structures. en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle en_US
dc.subject Navigation en_US
dc.subject Navigationstyp en_US
dc.subject Navigationstyper en_US
dc.title Navigationstyper på webben en_US
dc.type M2 en_US
dc.setspec.uppsok Technology en_US
 Find Full text Files for download

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics