Den gode socialvetenskaparen : Vetenskapsteori i vardande

DSpace Repository

Den gode socialvetenskaparen : Vetenskapsteori i vardande

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Book
Title Den gode socialvetenskaparen : Vetenskapsteori i vardande
Author Stigendal, Mikael
Date 2002
Swedish abstract
Vetenskap har en självskriven plats i det moderna samhället. Men vetenskapen behöver moderniseras och förnyas för att möjliggöra kunskaper om dagens omtumlande värld. Det är kort uttryckt den bärande tanken i denna bok. Vi behöver en vetenskapsteori som öppnar upp för nya problem snarare än stänger till, synliggör snarare än mystifierar, inkluderar snarare än exkluderar. Och som dessutom bejakar fantasi, kreativitet och nyfikenhet och framför allt lusten att skapa. Boken guidar läsaren genom de mest tongivande skolbildningarna inom vetenskapsteorin och avslutar med ett antal uppmaningar för alla goda socialvetenskapare. Författaren argumenterar genom hela boken kraftfullt för vetenskapens modernisering, men det är upp till läsaren att avgöra om han lyckas! Boken är skriven för introducerande universitetskurser i metod och vetenskapsteori inom de samhällsvetenskapliga och humanistiska områdena, men är även angelägen för alla som har ett intresse för hur kunskap skapas och utvecklas i samhället.
Publisher Studentlitteratur
ISBN 91-44-01286-1
Language swe (iso)
Subject Vetenskapsteori
Kritisk realism
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/12407 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics