How does the moving of the family affect the outcome in swedish secondary school?

DSpace Repository

How does the moving of the family affect the outcome in swedish secondary school?

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Andersson, Claes
dc.date.accessioned 2011-09-08T13:13:35Z
dc.date.available 2011-09-08T13:13:35Z
dc.date.issued 2011 en_US
dc.identifier.citation 30 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/12413
dc.description Mitt syfte med detta arbete har varit att belysa det problem som det kan innebära för en skola att hantera elever som flyttat in under grundskoletiden och undersöka hur dessa elevers resultat påverkas av det faktum att de har flyttat in från en annan skola. Den teori jag har använt är huvudsakligen systemteorin som den beskrivs i Peter Senges ”Den femte disciplinen”. Jag valde denna teori eftersom frågeställningen i detta arbete förutsätter att man intar ett övergripande perspektiv på frågor som rör hela den svenska grundskolan – hela systemet. I undersökningen används till största delen statistiska metoder för att ta fram och analysera hur stor andel av eleverna i tre svenska grundskolor i en kommun som har flyttat under sin grundskoletid och hur det har påverkat deras resultat, mätt som meritvärde i slutet av årskurs nio. Undersökningen visar att deras resultat, mätt som genomsnittet av meritvärdena i årskurs nio är signifikant lägre än genomsnittet för den aktuella årskullen. Mer studier kommer att behövas för att säkerställa reliabiliteten i undersökningsresultatet och framför allt för att kunna diskutera lämpliga åtgärder för att hantera dessa resultat. en_US
dc.description.abstract How the moving of the family affect student outcome in Swedish secondary school. I found that students in a community that have moved at least once during their nine years in the Swedish compulsory school get significantly lower grades than others. en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle en_US
dc.subject Moving en_US
dc.subject Student en_US
dc.subject Outcome en_US
dc.subject Swedish en_US
dc.subject Secondary en_US
dc.subject School en_US
dc.title How does the moving of the family affect the outcome in swedish secondary school? en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
 Find Full text Files for download

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics