Pedagogers lärsituationer i vardagen utifrån ett skolledarperspektiv

DSpace Repository

Pedagogers lärsituationer i vardagen utifrån ett skolledarperspektiv

Details

Files for download
Icon
Pedagogers lärsit ...
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title Pedagogers lärsituationer i vardagen utifrån ett skolledarperspektiv
Author Elfman, Eva-Britt
Date 2011
Swedish abstract
Sammanfattning: Syftet med studien är att belysa pedagogers lärsituationer i vardagen utifrån ett skolledarperspektiv. Studien utgår ifrån ett sociokulturellt perspektiv. Metoden utgår från en kvalitativ forskningsmetod med semistrukturerade intervjuer av fyra rektorer inom skilda verksamhetsområden. Resultatet visar att rektorerna olika sätt beskriver sin roll gällande pedagogers lärande i vardagen. Rektorn inom förskolan är den enda ledare som beskriver sitt agerade, utifrån alla kategorier som utkristalliserat sig vid resultatgenomgången, nämligen beskrivning av; strategier och strukturer för att åstadkomma en tillåtande kultur, reflektionstid samt feedbacksystem. Övriga tre rektorer ger en beskrivning som uppfyller en eller flera kategorier gällande deras agerande för att lyfta fram pedagogers lärande i vardagen.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 48
Language swe (iso)
Subject kompetensutveckling, lärande, informellt lärande, lärande i vardagen, erfarenhetsbaserat lärande, rektor, lärares lärande, lärande i arbetslivet, vuxnas lärande
Handle http://hdl.handle.net/2043/12414 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics