Pedagogers lärsituationer i vardagen utifrån ett skolledarperspektiv

DSpace Repository

Pedagogers lärsituationer i vardagen utifrån ett skolledarperspektiv

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Elfman, Eva-Britt
dc.date.accessioned 2011-09-08T13:14:08Z
dc.date.available 2011-09-08T13:14:08Z
dc.date.issued 2011 en_US
dc.identifier.citation 48 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/12414
dc.description Sammanfattning: Syftet med studien är att belysa pedagogers lärsituationer i vardagen utifrån ett skolledarperspektiv. Studien utgår ifrån ett sociokulturellt perspektiv. Metoden utgår från en kvalitativ forskningsmetod med semistrukturerade intervjuer av fyra rektorer inom skilda verksamhetsområden. Resultatet visar att rektorerna olika sätt beskriver sin roll gällande pedagogers lärande i vardagen. Rektorn inom förskolan är den enda ledare som beskriver sitt agerade, utifrån alla kategorier som utkristalliserat sig vid resultatgenomgången, nämligen beskrivning av; strategier och strukturer för att åstadkomma en tillåtande kultur, reflektionstid samt feedbacksystem. Övriga tre rektorer ger en beskrivning som uppfyller en eller flera kategorier gällande deras agerande för att lyfta fram pedagogers lärande i vardagen. en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle en_US
dc.subject kompetensutveckling, lärande, informellt lärande, lärande i vardagen, erfarenhetsbaserat lärande, rektor, lärares lärande, lärande i arbetslivet, vuxnas lärande en_US
dc.title Pedagogers lärsituationer i vardagen utifrån ett skolledarperspektiv en_US
dc.type H1 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
 Find Full text Files for download
Icon
Pedagogers lärsit ...

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics