Albanska barn lär sig läsa och skriva på albanska i en svensk skola

DSpace Repository

Albanska barn lär sig läsa och skriva på albanska i en svensk skola

Details

Files for download
Icon
magisteruppsats dk 6
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title Albanska barn lär sig läsa och skriva på albanska i en svensk skola
Author Falkboo, Ann
Date 2011
Swedish abstract
I denna uppsats har jag undersökt hur albanska barn och deras föräldrar ser på att barnen har fått sin läs- och skrivinlärning på sitt förstaspråk, albanska. Mitt syfte har varit att ta reda på vilka attityder som har formats genom att ha deltagit i projektet att lära sig läsa och skriva på albanska och sedan successivt slussas in i undervisning på andraspråket, svenska. Syftet var också att ta reda på om det har gynnat elevernas andraspråksutveckling så att det kan leda till bättre måluppfyllelse för de tvåspråkiga eleverna. Metoden innebar att intervjua 5 elever och deras 5 föräldrar. Intervjuerna har sedan transkriberats och därefter har jag sammanställt elevernas och föräldrarnas berättelser. Det man kan konstatera är att respondenterna är nöjda med projektet i sin nuvarande form. Respondenterna upplever att eleverna har fått möjlighet att förbättra sina skolkunskaper och samtliga är positivt inställda till skolan där projektet har bedrivits. Resultaten kan ses som ett tecken på att skolans satsning på förstaspråket kan innebära en framgångsfaktor för eleverna.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 51
Language swe (iso)
Subject andraspråk
förstaspråk
kodväxling
läs- och skrivinlärning på förstaspråket
majoritetsspråk
språksociologi
språkutveckling
undervisning
Handle http://hdl.handle.net/2043/12444 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics