Albanska barn lär sig läsa och skriva på albanska i en svensk skola

DSpace Repository

Albanska barn lär sig läsa och skriva på albanska i en svensk skola

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Falkboo, Ann
dc.date.accessioned 2011-09-15T12:06:25Z
dc.date.available 2011-09-15T12:06:25Z
dc.date.issued 2011 en_US
dc.identifier.citation 51 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/12444
dc.description I denna uppsats har jag undersökt hur albanska barn och deras föräldrar ser på att barnen har fått sin läs- och skrivinlärning på sitt förstaspråk, albanska. Mitt syfte har varit att ta reda på vilka attityder som har formats genom att ha deltagit i projektet att lära sig läsa och skriva på albanska och sedan successivt slussas in i undervisning på andraspråket, svenska. Syftet var också att ta reda på om det har gynnat elevernas andraspråksutveckling så att det kan leda till bättre måluppfyllelse för de tvåspråkiga eleverna. Metoden innebar att intervjua 5 elever och deras 5 föräldrar. Intervjuerna har sedan transkriberats och därefter har jag sammanställt elevernas och föräldrarnas berättelser. Det man kan konstatera är att respondenterna är nöjda med projektet i sin nuvarande form. Respondenterna upplever att eleverna har fått möjlighet att förbättra sina skolkunskaper och samtliga är positivt inställda till skolan där projektet har bedrivits. Resultaten kan ses som ett tecken på att skolans satsning på förstaspråket kan innebära en framgångsfaktor för eleverna. en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en_US
dc.subject andraspråk en_US
dc.subject förstaspråk en_US
dc.subject kodväxling en_US
dc.subject läs- och skrivinlärning på förstaspråket en_US
dc.subject majoritetsspråk en_US
dc.subject språksociologi en_US
dc.subject språkutveckling en_US
dc.subject undervisning en_US
dc.title Albanska barn lär sig läsa och skriva på albanska i en svensk skola en_US
dc.type H1 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
 Find Full text Files for download
Icon
magisteruppsats dk 6

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics