Utställningens konventioner

Details

Files for download
Icon
problematisering ...
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Utställningens konventioner
Author Bergvall, Mimmie
Date 2011
English abstract
The conventions of exhibitions: an analysis of the exhibiton work at Astrid Lindgrens Näs Mimmie Bergvall. Honours dissertation and final examproject in Cultural Science. School of Arts and Communication (K3) Faculty of Culture and Society. Malmö University. Supervisor: Petra Ragnerstam and Hugo Boothby. Spring 2011 The main purpose with the project is to put light on exhibitions and their inner structures. For this project I have specifically chosen to look at the exhibitions at Astrid Lindgrens Näs. The method for the project is to mix empiricism with theory which resulted in me visiting Astrid Lindgrens Näs and working with theory which describes the relationship between visitors and the museum, the author and the authorship. The radio piece’s purpose is to give an insight of how the museum works, in a practical way. The project shows that the conventions in the museum is present and what maintains the conventions is the fear of the visitors misunderstanding. I also discovered that the role of the author, who among others Foucault describes, is necessary for Astrid Lindgrens Näs. Keywords, Exhibition, canon, Astrid Lindgrens Näs, artistry, authorship, class, cultural capital, spatiality, content, truth, taste.
Swedish abstract
Utställningens konventioner: analys av utställningsarbetet på Astrid Lindgrens Näs Mimmie Bergvall. Kultur och medier. Kulturvetenskap. Konst kultur och kommunikation. Malmö Högskola. Handledare Petra Ragnerstam och Hugo Boothby. Vårterminen 2011 Det huvudsakliga syftet med projektet är att belysa utställningen och de strukturer som densamma innefattar. Specifikt för detta projekt är att jag har valt att titta på utställningarna på kulturcentret Astrid Lindgrens Näs. Metoden för projektet innebär att blanda empiri med teori vilket resulterat i att jag dels besökt Astrid Lindgrens Näs samt arbetat med teori som beskriver förhållandet mellan besökare och museum, författare och författarskap. Gestaltningens syfte är ett ge en insikt i hur arbetet på museet genomförs, på ett praktiskt plan. Projektet visar att konventionerna i museet är närvarande och vad som bibehåller dem är rädslan för att besökarna skall missförstå. Jag upptäckte även att den författarroll som bland andra Michel Foucault beskriver är nödvändig för Astrid Lindgrens Näs. Nyckelord, Utställning, kanon, Astrid Lindgrens Näs, konstnärskap, författarskap, klass, kulturellt kapital, rumslighet, innehåll, sanning, smak.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 31
Language swe (iso)
Handle http://hdl.handle.net/2043/12456 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics