När elever och lärare talar om språk i skönlitteratur

DSpace Repository

När elever och lärare talar om språk i skönlitteratur

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title När elever och lärare talar om språk i skönlitteratur
Author Carlsdotter, Erica
Date 2011
Swedish abstract
Syftet med mitt arbete har varit att undersöka hur lärare och elever talar om språk i några givna skönlitterära texter samt vilka ord de använder när de gör det. Jag har sedan gjort en text- och diskursanalys för att se hur diskursiva praktiker i en skolkontext påverkar informanternas läsning av texten. Jag har också diskuterat huruvida informanterna använder ett metaspråk när de talar om de skönlitterära texterna samt vidrört frågan om den enligt vissa lägre prioriterade språkliga delen i skolans svenskämne. Resultatet visar på att eleverna och lärarna använder få metaspråkliga begrepp men överlag har god metaspråklig förmåga. Mönster av hur man talar om skönlitterär text i skolan kan urskiljas, där värderingar och subjektiva bedömningar spelar in. Slutsatsen blir att för att eleverna ska kunna öva upp sin metaspråkliga förmåga och därifrån kunna tillgodose sig metaspråkliga begrepp bör det i mycket större utsträckning talas om språk i skönlitteratur och om skönlitterär text i skolan.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 37
Language swe (iso)
Subject metaspråk, reproduktion, socialkonstruktionism, skönlitterärt språk, svenskämnet
Handle http://hdl.handle.net/2043/12462 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics