Tandskador hos barn och unga vuxna i samband med idrott - En litteraturstudie om prevalens, prevention och olycksfallsförsäkringar

DSpace Repository

Tandskador hos barn och unga vuxna i samband med idrott - En litteraturstudie om prevalens, prevention och olycksfallsförsäkringar

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Helmstad, Amanda
dc.contributor.author Nabil, Sara
dc.date.accessioned 2011-09-22T12:24:35Z
dc.date.available 2011-09-22T12:24:35Z
dc.date.issued 2011 en_US
dc.identifier.citation 17 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/12464
dc.description Syftet med studien var att beskriva prevalensen och typerna av tandskador hos barn och unga vuxna i samband med idrott. Målet var också att beskriva olika typer av tandskydd samt undersöka kunskapen gällande tandskyddens skadeförebyggande effekt hos idrottsutövare, föräldrar och tränare. Dessutom syftade studien till att redogöra för skadeförsäkringar gällande idrottsrelaterade tandskador. Studien inriktade sig på barn och unga vuxna idrottare och bygger på en litteratursökning i PubMed. Litteratursökningen har bestått av fyra skilda sökningar. Dessutom användes Folksams och Riksidrottsförbundets hemsidor. En aktuell artikel från Tandläkartidningen har också hjälpt oss att besvara våra frågeställningar. Frågor som arbetet syftar till att besvara är: 1. Vilka är de vanligaste typerna av tandskador i samband med olika idrotter och i vilka åldrar inträffar dessa? 2. Vilka tandskydd finns idag och vilken kunskap om tandskyddens skadeförebyggande effekt finns hos idrottsutövare, föräldrar och tränare? 3. Vilka typer av skadeförsäkringar finns det i samband med idrott? Frekvensen av sportrelaterade tandskador varierar beroende på vilken åldersgrupp man studerat. Den vanligaste tandskadan i samband med idrott var okomplicerad kronfraktur. De idrottsrelaterade tandskadorna var vanligare hos män än hos kvinnor. De mest skadefrekventa sporterna var de med tät kroppskontakt och där man använde klubbor. Trots att kunskapen om tandskydd var ganska hög, så var användningen låg inom de flesta idrotterna. Försäkringsbolaget Folksam försäkrar cirka 50 olika idrottsförbund. Dessutom försäkrar de alla barn under skoltid. I vissa kommuner har man också en tilläggsförsäkring som försäkrar barn även under fritiden. Det behövs fler studier inom attityd till tandskydd. Dessutom behöver tandskydden utvecklas och få en förbättrad funktion och acceptans. Idrottsutövare måste få bättre ekonomiska möjligheter för att kunna skaffa sig dem. en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Odontologiska fakulteten en_US
dc.subject Tandskador en_US
dc.subject Barn en_US
dc.subject Unga vuxna en_US
dc.subject Idrott en_US
dc.subject Prevention en_US
dc.title Tandskador hos barn och unga vuxna i samband med idrott - En litteraturstudie om prevalens, prevention och olycksfallsförsäkringar en_US
dc.type M2 en_US
dc.setspec.uppsok Medicine en_US
 Find Full text Files for download

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics