Att emellanåt läsa med glädje

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Cesar-Reiderstad, Anna
dc.date.accessioned 2011-09-26T10:56:20Z
dc.date.available 2011-09-26T10:56:20Z
dc.date.issued 2011 en_US
dc.identifier.citation 39 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/12469
dc.description Under mina snart tjugo år som lärare, då jag främst arbetet med elever i mellanåren, har jag mött ovilliga läsare som trots allt ibland hittar böcker som de med glädje läser. Syftet med denna undersökning är att finna positiva faktorer till att dessa elever läser och att ta hjälp av dessa för att bygga upp goda läsmiljöer för alla elever. Tidigare forskning visar att litteraturläsning under mellanåren ofta är en enskild angelägenhet och att skolan inte tar till vara på den kunskap och det intresse eleverna har med sig om andra textvärldar. Jag har använt mig av en kvalitativ undersökning där elever i två klasser har svarat på enkäter kring läsning. Därefter intervjuade jag sex av eleverna, som jag betecknar som ovana eller ovilliga läsare. Resultatet av undersökningen visar att dessa bar med sig positiva läsupplevelser men att de behöver stöd i sin fortsatta läsutveckling. en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle en_US
dc.subject läsglädje en_US
dc.subject läsning en_US
dc.subject mellanåren en_US
dc.subject ovilliga läsare en_US
dc.subject skönlitteratur en_US
dc.title Att emellanåt läsa med glädje en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics