Att läsa skönlitteratur i särskolan- en komplicerad lärande situation

DSpace Repository

Att läsa skönlitteratur i särskolan- en komplicerad lärande situation

Details

Files for download
Icon
Skönlitteratur i ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Att läsa skönlitteratur i särskolan- en komplicerad lärande situation
Author Sachs, Ulrika
Date 2011
English abstract
By intervjuing three teachers i the school for children with special needs how they are working with books of fiction, i have tryied to anser some quiestions about how teachers looks at theis students capacity to read fiction books, possibilities to learn from eachother and to challenge the students.
Swedish abstract
Genom att intervjua tre lärare som arbetar på särskolan har jag försökt få svar på några frågor angående hur dessa lärare ser på särskoleelevernas kapacitet att läsa skönlitteratur, möjligheter att lära av varandra och att utmana eleverna.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 35
Language swe (iso)
Subject särskolan
skönlitteratur
proximala utvecklingszoner
Handle http://hdl.handle.net/2043/12475 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics