Att balansera mellan individuella och relationella behov - en kvalitativ studie om partners perspektiv på sexuallivet vid förvärvad hjärnskada

DSpace Repository

Att balansera mellan individuella och relationella behov - en kvalitativ studie om partners perspektiv på sexuallivet vid förvärvad hjärnskada

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 2-year master student thesis
Title Att balansera mellan individuella och relationella behov - en kvalitativ studie om partners perspektiv på sexuallivet vid förvärvad hjärnskada
Author Ek, Ann-Sofie
Date 2011
English abstract
Background: Earlier research has shown that relations and sexual life has been affected after one of the partners has acquired a brain injury. There might be a discrepancy between the partners as to what is problematic in the relationship. Often the brain injury has caused the partner to take greater responsibility, therefore also a change in roles. Purpose and method: The purpose of the study is to show how partners to people with brain injury experience their relationship, with focus on the sexual life. The study is based on eight individual’s interviews with partners to people who have acquired a brain injury in their adult life. Results: The overall results show that the brain injury has affected the couple’s daily life. Most said that their sexual life had also been affected, both the mutual and the partners own sexuality. There are different ways to cope with this. A balancing act was shown between a person’s individual needs and the needs of the partner. Two different points of view were expressed about the sexual life. On the one hand sexual activities were seen as something spontaneous, on the other hand, like so many other things, it needed planning.
Swedish abstract
Bakgrund: Tidigare forskning har visat att parrelationer och sexualliv påverkats efter att den ena i förhållandet förvärvat en hjärnskada. Det kan finnas en diskrepans mellan parets olika syn på vad som är problematiskt i förhållandet. Ofta har hjärnskadan medfört att partnern fått ett ökat ansvar och därmed även en rollförändring. Syfte och metod: Syftet med studien är att belysa hur partners till personer som förvärvat en hjärnskada upplever parrelationen med särskilt fokus på det gemensamma sexuallivet. Studien bygger på åtta individuella intervjuer med partners till personer som i vuxen ålder förvärvat en hjärnskada. Resultat: De övergripande resultaten visar att den förvärvade hjärnskadan påverkat parets dagliga liv. De flesta uppgav att även sexuallivet påverkats, både det gemensamma och partnerns egen sexualitet. Detta har hanterats på olika sätt. En balansgång framträdde mellan att se till det bästa för relationen, och att se till individuella behov. Två olika inställningar till sexuallivet framkom. Å ena sidan ansågs sexuella aktiviteter vara något som skulle komma spontant, och å andra sidan att sexuallivet liksom andra aktiviteter behövde planeras.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject brain injury
sexuality
sexual life
partners
sexual script
coping
förvärvade hjärnskador
sexualitet
sexualliv
partners
sexuella script
Handle http://hdl.handle.net/2043/12480 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics