SOFT klädförvaring

DSpace Repository

SOFT klädförvaring

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Lempinen, Jennifer
dc.date.accessioned 2011-09-28T14:15:49Z
dc.date.available 2011-09-28T14:15:49Z
dc.date.issued 2011 en_US
dc.identifier.citation 63 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/12481
dc.description Arbetet startades med en undersökning av problemet med stökiga klädhögar och utvecklades sedan till ett projekt med fokus på förvaring av kläder och på hur problemet med klädhögar kan förhindras. Med hjälp av litteratur, marknadsanalys, enkätundersökningar och observationer lades grunden för projektet. Parallellt som nämnda metoder genomfördes pågick också olika idégenereringsmetoder och skissande på olika koncept. Slutsatsen av enkäter och observationer är att klädhögen beror till största delen på tidsbrist och/eller lathet. Fokus i projektet var att skapa en klädförvaring som är lättanvändlig, skonsam och bra för plaggen. Klädförvaringens lösning riktas mot bas- och vardagsplagg som ska återanvändas och som inte är tillräckligt rena för att placeras i garderoben igen. Resultatet blev en väggmonterad dekorativ klädförvaring som uppmuntrar användaren att använda sina kläder flera gånger innan de ska tvättas. Användaren trycker fast kläderna i springorna i materialet vilket innebär att det inte blir något tidskrävande vikande och förhoppningsvis kan resultatet bidra till färre klädhögar. en_US
dc.description.abstract The project started with an investigation of the problem with messy piles of clothes and the focus was on the storage of clothes and how to prevent this problem. With the help of literature, market analysis, surveys and observations the base of the project was created. Different methods of inventing ideas and sketching on different concepts were made during the start up of the project. The conclusion of the surveys and observations is that a pile of clothes is largely due to lack of time and /or laziness. The focus in this project was to create a storage that is easy to use and which is gentle and good for the garments. The clothing storage’s solution was targeted for basic and everyday garments to be used again, but not clean enough to be placed in the closet again. The result is a wall mounted decorative clothing storage. The user presses the garment into the slots of the foam material. This means that there will not be any time consuming folding and it will hopefully prevent messy piles of clothes. en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle en_US
dc.subject förvaring en_US
dc.subject kläder en_US
dc.subject klädförvaring en_US
dc.title SOFT klädförvaring en_US
dc.type M2 en_US
dc.setspec.uppsok Technology en_US
 Find Full text Files for download

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics