Det sociala verket

DSpace Repository

Det sociala verket

Details

Files for download
Icon
Examensuppsats i ...
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Det sociala verket
Author Kjellander, Anna
Date 2011
English abstract
The Social Government Organization. The Internet has evolved into a "Web 2.0" version, where there is an interaction between users. The networking site, Facebook, which is one example of social media, has only been online for a few years and already has over 500 million users around the world. Social media is an easy way to create contact and accessibility with their audiences and can become a tool for private individuals, companies and organizations to reach their target audiences. The governmental organizations can also use social media to communicate with their customers, stakeholders and the public. But the governmental organizations have many directives and management requirements to consider. The purpose of this paper is to investigate the use of social media in greater governmental organizations with a focus on resource usage and benefit for the user. The essay also investigates how the social media usage are affected by the governmental organizations being driven by the state and having a requirement of being public. Four major Swedish governmental organizations, with different approaches and processes for social media were interviewed to investigate the purpose of the essay. A content analysis of the participating organizations’ Facebook-pages has also been carried out. This resulted in a relatively coherent vision of social media. All businesses consider it important to be active in social media, but are concerned about how to handle privacy and personal data. It also appeared that the organizations do not believe that it is possible to use social media to streamline communication externally. The conclusion is that the activities are more accessible to the public through social media and can create space for engagement and discussion. However, social media cannot be used as the sole tool to streamline communication externally between governmental organizations and the public and companies.
Swedish abstract
Internet har utvecklats till en ”Web 2.0” version, där nu användare är interaktiva med varandra. Nätverksajten Facebook, en av tjänsterna som ingår i begreppet sociala medier, har bara funnits på Internet i några år och har redan över 500 miljoner användare runt om i världen. Sociala medier är ett enkelt sätt för att skapa kontakt och tillgänglighet med sina vänner och kan bli ett verktyg för såväl privatpersoner, företag och organisationer att nå sina målgrupper. Även de statliga verksamheterna kan använda sociala medier för att kommunicera med sina kunder, intressenter och allmänheten. Men statliga verksamheter har många direktiv och verksamhetskrav att ta hänsyn till. Syftet med den här uppsatsen är att utreda nyttjande av sociala medier i större statliga organisationer med fokus på effektivt resursanvändande och nytta för användaren. Uppsatsen utreder även hur nyttjande av sociala medier påverkas av att verksamheterna drivs statligt och offentligt. Fyra större Svenska statliga verksamheter, med olika syn och processer för sociala medier har intervjuats för att utreda uppsatsens syfte. Även innehållsanalyser har genomförts av de medverkande verksamheternas Facebook-sidor. Detta resulterade i en relativt samstämmig syn på sociala medier. Samtliga verksamheter anser det viktigt att finnas i de sociala medierna, men är samtidigt oroliga för hantering av personuppgifter. Det visade sig också att verksamheterna inte anser att det går att använda sociala medier för att effektivisera kommunikationen externt. Slutsatsen är att verksamheterna blir mer tillgängliga för allmänheten genom sociala medier och kan skapa plats för engagemang och diskussioner. Däremot kan inte sociala medier som ensamt verktyg användas för att effektivisera kommunikationen externt mellan det statliga verket och allmänhet och företag.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Pages 47
Language swe (iso)
Subject Sociala medier, Facebook, Twitter, kommunikation, statlig verksamhet.Social media, Facebook, Twitter, Communications, governmental organization
Handle http://hdl.handle.net/2043/12510 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics