The Total User Experience

DSpace Repository

The Total User Experience

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title The Total User Experience
Author Johansson, Victor
Date 2011
English abstract
This report is the result of a thesis project at Malmö Universitys Productdesignprogram. The purpose of the project has been to explore the future of mobile communications. It is written by Victor Johansson, in collaboration with Sony Ericsson Mobile Communications AB. More and more functions move into our phones; tickets, credit cards, maps, schedules and photo albums. When these things move into the phone they become intangible. But what happens when more and more things are intangible, and interaction with this non-physical world remains flat and one dimensional? Are there better ways to reach, manage and "grab" this world? The project began with a study which largely consisted of trend analysis. The goal of this study was to identify problem areas and to develop a problem. Afterwards the project followed the traditional design process with a brief, idea process, sketching process, prototypes and final concept. The project has resulted in a physical concept that is supposed to be launched three years from now. The concept makes content from the intangible world more accessible to the user and explores new ways to interact with this content.
Swedish abstract
Denna rapport är resultatet av ett examensarbete på Malmö Högskolas Produktdesignprogram. Projektets syfte har varit att utforska framtiden inom mobil kommunikation. Det är utfört av Victor Johansson i samarbete med Sony Ericsson Mobile Communications AB. Allt fler funktioner flyttar in i våra telefoner; biljetter, betalkort, kartor, tidtabeller och fotoalbum. Genom att dessa saker flyttar in i telefonen blir de immateriella. Men vad händer när allt fler saker blir immateriella och interaktionen med denna icke-fysiska värld förblir platt och endimensionell? Finns det bättre sätt att nå, hantera och ”greppa” i denna världen? Projektet började med en studie vilken till stor del bestod av trendanalyser. Målet med studien var att fastställa problemområden och att ta fram en problemställning. Efter det följde projektet den traditionella designprocessen med brief, idéprocess, skissprocess, prototyp och slutkoncept. Projektet har resulterat i ett fysiskt koncept som är tänkt att ligga tre år fram i tiden. Konceptet gör innehåll från den immateriella världen mer tillgängligt för användaren och utforskar nya sätt att interagera med detta innehåll.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Pages 87
Language swe (iso)
Subject telekom
konsument elektronik
mobiltelefoner
mobil kommunikation
Handle http://hdl.handle.net/2043/12511 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics