The Total User Experience

DSpace Repository

The Total User Experience

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Johansson, Victor
dc.date.accessioned 2011-10-10T11:59:35Z
dc.date.available 2011-10-10T11:59:35Z
dc.date.issued 2011 en_US
dc.identifier.citation 87 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/12511
dc.description Denna rapport är resultatet av ett examensarbete på Malmö Högskolas Produktdesignprogram. Projektets syfte har varit att utforska framtiden inom mobil kommunikation. Det är utfört av Victor Johansson i samarbete med Sony Ericsson Mobile Communications AB. Allt fler funktioner flyttar in i våra telefoner; biljetter, betalkort, kartor, tidtabeller och fotoalbum. Genom att dessa saker flyttar in i telefonen blir de immateriella. Men vad händer när allt fler saker blir immateriella och interaktionen med denna icke-fysiska värld förblir platt och endimensionell? Finns det bättre sätt att nå, hantera och ”greppa” i denna världen? Projektet började med en studie vilken till stor del bestod av trendanalyser. Målet med studien var att fastställa problemområden och att ta fram en problemställning. Efter det följde projektet den traditionella designprocessen med brief, idéprocess, skissprocess, prototyp och slutkoncept. Projektet har resulterat i ett fysiskt koncept som är tänkt att ligga tre år fram i tiden. Konceptet gör innehåll från den immateriella världen mer tillgängligt för användaren och utforskar nya sätt att interagera med detta innehåll. en_US
dc.description.abstract This report is the result of a thesis project at Malmö Universitys Productdesignprogram. The purpose of the project has been to explore the future of mobile communications. It is written by Victor Johansson, in collaboration with Sony Ericsson Mobile Communications AB. More and more functions move into our phones; tickets, credit cards, maps, schedules and photo albums. When these things move into the phone they become intangible. But what happens when more and more things are intangible, and interaction with this non-physical world remains flat and one dimensional? Are there better ways to reach, manage and "grab" this world? The project began with a study which largely consisted of trend analysis. The goal of this study was to identify problem areas and to develop a problem. Afterwards the project followed the traditional design process with a brief, idea process, sketching process, prototypes and final concept. The project has resulted in a physical concept that is supposed to be launched three years from now. The concept makes content from the intangible world more accessible to the user and explores new ways to interact with this content. en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle en_US
dc.subject telekom en_US
dc.subject konsument elektronik en_US
dc.subject mobiltelefoner en_US
dc.subject mobil kommunikation en_US
dc.title The Total User Experience en_US
dc.type M2 en_US
dc.setspec.uppsok Technology en_US
 Find Full text Files for download

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics