Skomakarens barn går i trasiga skor - En studie av bloggar och varumärken

DSpace Repository

Skomakarens barn går i trasiga skor - En studie av bloggar och varumärken

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Skomakarens barn går i trasiga skor - En studie av bloggar och varumärken
Author Nilsson, Caroline
Date 2011
English abstract
This thesis within Media Technology and Media Production at Malmo University aims to research and analyse how brands can be build and be established through blogs. This has been researched through text- and content analyses on blogs, combined with qualitative interviews with persons at the companies Findus and Blooms Byrå. Bogs have the power to influence people’s attitudes, products and buying behaviour for example. The blogs and their pages have become power elements to count with and this must both companies that want to be active and those who don’t want to be active within the Social Media be aware of. Both companies and the blogger themselves can use the blogs as a tool to establish and build brand names. However, it can be a certain difficulty in only using one channel when it comes to marketing and advertising a brand name.
Swedish abstract
Detta examensarbete inom medieteknik och medieproduktion på Malmö Högskola syftar till att undersöka och analysera hur varumärken kan byggas och förankras genom bloggar. Detta har undersökts genom text- och innehållsanalyser på bloggar som kombinerats med kvalitativa intervjuer med yrkesverksamma personer på företagen Findus och Blooms Byrå. Bloggar har makt att påverka människor när det gäller exempelvis attityder, produkter och köpbeteenden. Bloggarna och deras bloggsidor har blivit maktfaktorer att räkna med och detta måste företag som både vill vara aktiva och som inte vill vara aktiva i de sociala medierna vara medvetna om. Både företag och bloggarna själva kan använda bloggarna som ett verktyg för att förankra och bygga varumärken. Dock kan det vara en viss svårighet i att enbart använda sig av en kanal när det gäller marknadsföring och reklam av ett varumärke.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Pages 53
Language swe (iso)
Subject bloggar
varumärken
varumärkesuppbyggnad
personliga modebloggar
sponsrade bloggar
värde dimensioner
märkeslojalitet
Handle http://hdl.handle.net/2043/12555 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics