Skomakarens barn går i trasiga skor - En studie av bloggar och varumärken

DSpace Repository

Skomakarens barn går i trasiga skor - En studie av bloggar och varumärken

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Nilsson, Caroline
dc.date.accessioned 2011-10-24T13:55:05Z
dc.date.available 2011-10-24T13:55:05Z
dc.date.issued 2011 en_US
dc.identifier.citation 53 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/12555
dc.description Detta examensarbete inom medieteknik och medieproduktion på Malmö Högskola syftar till att undersöka och analysera hur varumärken kan byggas och förankras genom bloggar. Detta har undersökts genom text- och innehållsanalyser på bloggar som kombinerats med kvalitativa intervjuer med yrkesverksamma personer på företagen Findus och Blooms Byrå. Bloggar har makt att påverka människor när det gäller exempelvis attityder, produkter och köpbeteenden. Bloggarna och deras bloggsidor har blivit maktfaktorer att räkna med och detta måste företag som både vill vara aktiva och som inte vill vara aktiva i de sociala medierna vara medvetna om. Både företag och bloggarna själva kan använda bloggarna som ett verktyg för att förankra och bygga varumärken. Dock kan det vara en viss svårighet i att enbart använda sig av en kanal när det gäller marknadsföring och reklam av ett varumärke. en_US
dc.description.abstract This thesis within Media Technology and Media Production at Malmo University aims to research and analyse how brands can be build and be established through blogs. This has been researched through text- and content analyses on blogs, combined with qualitative interviews with persons at the companies Findus and Blooms Byrå. Bogs have the power to influence people’s attitudes, products and buying behaviour for example. The blogs and their pages have become power elements to count with and this must both companies that want to be active and those who don’t want to be active within the Social Media be aware of. Both companies and the blogger themselves can use the blogs as a tool to establish and build brand names. However, it can be a certain difficulty in only using one channel when it comes to marketing and advertising a brand name. en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle en_US
dc.subject bloggar en_US
dc.subject varumärken en_US
dc.subject varumärkesuppbyggnad en_US
dc.subject personliga modebloggar en_US
dc.subject sponsrade bloggar en_US
dc.subject värde dimensioner en_US
dc.subject märkeslojalitet en_US
dc.title Skomakarens barn går i trasiga skor - En studie av bloggar och varumärken en_US
dc.type M2 en_US
dc.setspec.uppsok Technology en_US
 Find Full text Files for download

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics