Benförbättrande åtgärder vid sinuslyft med lateral fönsterteknik - Utfall av implantatbehandling vid augmentation med benersättande material

DSpace Repository

Benförbättrande åtgärder vid sinuslyft med lateral fönsterteknik - Utfall av implantatbehandling vid augmentation med benersättande material

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Benförbättrande åtgärder vid sinuslyft med lateral fönsterteknik - Utfall av implantatbehandling vid augmentation med benersättande material
Author Ewerth, Johanna ; Hasslebäck, Emma
Date 2011
Swedish abstract
Det finns ett stort utbud av benersättningsmaterial att använda vid sinuslyft i samband med implantatbehandling. Autogent bentransplantat har länge varit ett populärt val trots nackdelar som t.ex. postoperativ smärta från donationsområdet och/eller eventuell sjukhusinläggning. Användning av substitut till autogent bentransplantat skulle kunna vara en lösning för att eliminera dessa problem. Vid utvärdering av implantatbehandling och tolkning av resultat används olika mätparametrar som t.ex. implantatöverlevnad och lyckandefrekvens. Studier visar att det finns många faktorer som kan ha påverkan på dessa parametrar varav val av benförbättrande material är en av dem. Syftet med denna litteraturstudie var att redogöra för augmentation av sinus maxillaris med benersättande material vid sinuslyft med lateral fönsterteknik i samband med implantatbehandling. Syftet var även att kartlägga implantatöverlevnad och lyckandefrekvens vid användning av olika material. Frågeställningarna var följande; Vilket/vilka benersättningsmaterial vid sinuslyft med lateral fönsterteknik ger bäst resultat i samband med implantatbehandling? Kan autogent bentransplantat ersättas av icke-autogena substitut? För att söka svar användes befintlig litteratur på Malmö högskolas odontologiska bibliotek samt artiklar från den medicinska databasen PubMed. Resultatet visade att det råder delad mening gällande vilket benersättande material som är att föredra framför ett annat. Icke-autogena substitut visade sig vara ett bra materialval vid sinusaugmentation, dock påvisades ingen utmärkande skillnad vad gäller lyckandefrekvens eller implantatöverlevnad för de olika substituten. Konklusionen var att det fortfarande är oklart huruvida ett material är att föredra framför ett annat vad gäller implantats överlevnad och lyckandefrekvens. Det har heller inte bevisats att autogent bentransplantat med fördel kan ersättas av icke-autogena substitut.
Publisher Malmö högskola/Odontologiska fakulteten
Pages 18
Language swe (iso)
Subject Augmentation
Implantat
Sinuslyft
Handle http://hdl.handle.net/2043/12556 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics