Koran reading and negotiation with jinn : strategies to deal with mental ill health among Swedish Somalis

DSpace Repository

Koran reading and negotiation with jinn : strategies to deal with mental ill health among Swedish Somalis

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Article, peer reviewed scientific
Title Koran reading and negotiation with jinn : strategies to deal with mental ill health among Swedish Somalis
Author Johnsdotter, Sara ; Ingvarsdotter, Karin ; Östman, Margareta ; Carlbom, Aje
Date 2011
English abstract
In this paper, we discuss traditional Somali concepts of mental ill health.Qualitative interviews were conducted with some 20 Swedish Somali interviewees about factors causing mental ill health, traditional classification, strategies to deal with mental ill health, and attitudes to the mental health care services in Sweden. Social mobilisation and religious healing are cornerstones of traditional Somali measures to deal with mental suffering. Traditional Somali views of mental ill health stand in stark contrast to classification of mental ill health in the western biomedical model. These views deserve attention since they may have an impact on health-seeking behaviour among Somali immigrants in western countries. Yet a too strong focus on cultural aspects may over-shadow the fact that much mental suffering among Somali migrants must be understood within social, economic, and political contexts.
Swedish abstract
I den här artikeln diskuterar vi traditionella somaliska begrepp kring psykisk ohälsa. Kvalitativa intervjuer gjordes med ett tjugotal svensksomaliska informanter. Intervjuerna fokuserade på vilka faktorer som kan leda till psykisk ohälsa, traditionell klassifikation av dessa tillstånd, samt attityder till psykiatrisk vård i Sverige. Social mobilisering och religiösa helanderitualer är grundläggande traditionella strategier för att hantera psykisk ohälsa. Traditionella somaliska synsätt står i skarp kontrast till den västerländska biomedicinska modellens klassifikation. Dessa synsätt förtjänar uppmärksamhet då de kan påverka hur somaliska immigranter i väst söker vård. Likväl finns det risker med alltför starkt fokus på kulturella skillnader, då det riskerar att överskugga det faktum att psykiskt lidande bland somaliska migranter måste ses i samband med sociala, ekonomiska och politiska förhållanden.
DOI https://doi.org/10.1080/13674676.2010.521144 (link to publisher's fulltext.)
Publisher Routledge
Host/Issue Mental Health, Religion & Culture;8
Volume 14
ISSN 1367-4676
Pages 15
Page 741-755
Language eng (iso)
Subject mental ill health
religion
traditional classification
Somalis
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/12573 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics