Övervakning med Bluetoothteknologi

DSpace Repository

Övervakning med Bluetoothteknologi

Details

Files for download
Icon
Övervakning med ...
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Övervakning med Bluetoothteknologi
Author Shwan Omar, Sivar ; Aomed, Lawchak
Date 2011
English abstract
The purpose of this thesis is to investigate the possibility of creating a monitoring system which applies a suitable technology in a creative way. The application chosen is the monitoring of persons with dementia in a retirement home. Two possible technologies that can be used for the development of the system, RFID and Bluetooth, are studied and analyzed. After the evaluation, Bluetooth is selected and used to construct a prototype system. A number of system experiments with the communication between system components is performed and an analysis carried out to assess efficiency and usability of the technologies. The results of the experimental system show that it is possible to use Bluetooth technology for the surveillance of people within a certain defined area, such as a retirement home. One can detect the position of patients and show it to staff on a computer screen in a plan of the premises. This work should be seen as a basis for future development and construction of an operational system.
Swedish abstract
Syftet med detta examensarbete är att undersöka möjligheten att skapa ett övervakningssystem där man tillämpar en passande teknologi på ett kreativt sätt. Applikationen som valdes är övervakning av dementa på ett ålderdomshem. Två tänkbara teknologier för utvecklingen av systemet, RFID och Bluetooth, studeras och analyseras. Efter en utvärdering väljs Bluetooth och används för att konstruera ett prototypsystem. Ett antal systemexperiment med kommunikationen mellan systemkomponenterna utförs och en analys genomförs för att bedöma teknologins effektivitet och användbarhet. Resultaten av systemexperimenten visar att det är möjligt att använda Bluetooth-teknologin för övervakning av människor inom ett visst bestämt område, till exempel ett ålderdomshem. Man kan detektera patienternas position och visa den för personalen på en datorskärm i en ritning över lokalerna. Detta arbete ska ses som en grund för en framtida utveckling och konstruktion av ett operationellt system.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Pages 32
Language swe (iso)
Subject Tracking with Bluetooth technology
Handle http://hdl.handle.net/2043/12576 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics