Vilka möjligheter ges gymnasieelever att lära evolutionens mekanismer?

DSpace Repository

Vilka möjligheter ges gymnasieelever att lära evolutionens mekanismer?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Vilka möjligheter ges gymnasieelever att lära evolutionens mekanismer?
Author Samuelsson, Karin ; Widgren, Thomas
Date 2011
English abstract
To develop an understanding of the theory of evolution may, at first glance seem simple, but several studies show that teaching it often is problematic and does not lead to conceptual understanding. The teaching of evolution may focus on different aspects such as conceptual understanding of evolution or to show evolution as a historical process. This essay is focused on conceptual understanding of evolutionary mechanisms and how students develop an understanding of them. We have had the opportunity to study students in two high school classes before they began studiyng evolution. All these students have a common body of knowledge from Swedish elementary school but they will now study evolution from two different perspectives. The survey reveals some of the challenges that teachers face when teaching evolution.
Swedish abstract
Att utveckla förståelse för evolutionsteori kan vid första anblicken verka enkelt, men flera studier visar att undervisning många gånger är problematisk och inte leder till begreppsförståelse. Undervisningen om evolution kan ha olika fokus, till exempel begreppsförståelse rörande evolutionen eller att visa utvecklingen som ett historiskt förlopp. Detta arbete har fokus på begreppsförståelsen av evolutionära mekanismer och hur elever utvecklar förståelse av dessa. Vi har haft möjlighet att studera elever i två gymnasieklasser som var i akt att påbörja kursmoment som behandlar evolutionen. Alla dessa elever har en gemensam kunskapsgrund i den svenska grundskolan men kommer nu studera evolution utifrån olika förutsättningar. Undersökningen visar på några av de utmaningar som lärare och elever ställs inför vid undervisning om evolutionsteorin.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject begreppsförståelse
eftertest
evolution
förtest
naturvetenskaplig didaktik
observation
undervisning
ämnesdidaktik
Handle http://hdl.handle.net/2043/12586 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics