Välgörare eller missgynnare? En idéanalys av EU:s syn på utveckling utifrån en bistånds- respektive jordbrukspolitisk komparation

DSpace Repository

Välgörare eller missgynnare? En idéanalys av EU:s syn på utveckling utifrån en bistånds- respektive jordbrukspolitisk komparation

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Välgörare eller missgynnare? En idéanalys av EU:s syn på utveckling utifrån en bistånds- respektive jordbrukspolitisk komparation
Author Edwardsson, Karin
Date 2010
English abstract
In this essay I seek a deeper understanding of the EU's vision of development. Based on the EU aid and agricultural policies, I want to examine how it is possible that the EU, which is the major trading partner for many developing countries and also stresses free trade and economic integration as the key to global development, on the other hand allows different types of financial subsidies in order to protect the EU agricultural market from international competition. How can these contradictions be incorporated in the EU's approach to global development? With the help of an ideal type analysis, where neo-liberalism, mercantilism and postcolonialism are used as a theoretical framework, the underlying ideas of the EU's development and agricultural policies are going to be characterized. By characterizing which theoretical ideal that is the basis for the political objectives of the EU policies, these can then be associated with a certain type of idea. The result of the analysis shows that all three theoretical ideal types can be detected in the two policies, but the incidence varies in degree and extent. In my concluding discussion, we will see if, and how, we can interpret the EU's vision of development based on the result of the analysis.
Swedish abstract
I den här uppsatsen vill jag genom en idéanalys söka nå en djupare förståelse för EU:s syn på utveckling. Med utgångspunkt i EU:s bistånds- och jordbrukspolitik vill jag undersöka hur det kommer sig att EU, som ligger i framkant när det gäller handel med utvecklingsländer samt framlyfter frihandel och ekonomisk integration som nyckeln till global utveckling, samtidigt tillåter olika typer av ekonomiska subventioner i syfte att skydda det europeiska jordbruket från internationell konkurrens. Hur kan dessa motsättningar inkorporeras i EU:s syn på global utveckling? Med hjälp av en idealtypsanalys, där neo-liberalism, merkantilism och postkolonialism används som teoretiskt ramverk, spåras de bakomliggande idéerna i EU:s bistånds- respektive jordbrukspolitik. Genom att karakterisera vilket teoretiskt ideal som ligger till grund för EU:s politiska mål kan dessa sedan kopplas till en viss typ av idé. I analysens resultat konstateras att samtliga av de tre teoretiska idealtyperna kan spåras inom de båda politikområdena, men förekomsten varierar i grad och utsträckning. Avslutningsvis diskuteras om, och i så fall hur, vi kan tolka EU:s syn på utveckling utifrån analysens resultat.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject EU
Utveckling
Bistånd
Jordbruk
Idéanalys
Idealtyp
Neo-liberalism
Merkantilism
79-86
Handle http://hdl.handle.net/2043/12588 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics