Dokumentationer-Titta vad jag lärt mig

DSpace Repository

Dokumentationer-Titta vad jag lärt mig

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Dokumentationer-Titta vad jag lärt mig
Author Larsson, Tinah ; Wendt, Ann
Date 2011
Swedish abstract
Sammanfattning Syftet med vår undersökning har varit att undersöka hur dokumentationerna ser ut och om barn är delaktiga i de dokumentationer som vi har sett på förskolor. Vårt syfte har också varit att se hur pedagoger går tillväga vid dokumentation och på vilka sätt pedagoger använder dokumentationer för vidare utvecklingsarbete. Våra frågeställningar har varit: Hur ser dokumentationer ut? Vad säger förskollärare om dokumentationer? Vad säger barn om dokumentationer? Vi har även ställt frågan på vilka sätt är barnen delaktiga i dokumentationerna? Vi har inte hittat så mycket aktuell forskning inom detta ämne. Vi har främst använt oss av studier gjorda av Hillevi Lenz Taguchi, Ann-Christine Vallberg Roth och Annika Månsson, Christina Wehner-Godée samt Elisabeth Arnér. Vi har genomfört kvalitativa intervjuer med förskollärare och barn. Vi har tittat på dokumentationer på två olika förskolor och resonerat med barnen som är dokumenterade och förskollärarna som har gjort dokumentationerna. Våra slutsatser är att barnen till viss del är delaktiga i dokumentationerna men deras delaktighet kan öka betydligt för att de ska få ett ökat inflytande. Förskollärarna använder ibland dokumentationerna till utvecklingsarbete men vi finner att även detta kan öka betydligt mer för att vidareutveckla verksamheten och öka barnens lärande. Vi har också noterat att kunskapen hos förskollärarna när det gäller pedagogiska dokumentationer kan öka och att deras medvetenhet om barns rätt till inflytande inte alltid är tydlig.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject dokumentation
inflytande
lärande
pedagogisk dokumentation
reflektion
utveckling
utvärdering
Handle http://hdl.handle.net/2043/12630 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics