Lärares syn på bilder i undervisningen

DSpace Repository

Lärares syn på bilder i undervisningen

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Lärares syn på bilder i undervisningen
Author Prim, Nathalie ; Sadaka, Katrin
Date 2011
Swedish abstract
Syftet med examensarbetet är att undersöka hur lärare arbetar med bilder som ett verktyg för språkutveckling i undervisningen. Forskningsområdet rör bilders förekomst i grundskolan. För att synliggöra bilder inom undervisning valde vi ett lärarperspektiv där vi intervjuat och samlat in enkäter som utgör vårt empiriska material. De teoretiska utgångspunkter vi valt att applicera på vårt resultat är teorier kring språkutveckling, bildspråk och bildanalys. Vårt materialinsamlande utmynnade i ett resultat som visar på att lärare använder bilder men delvis oreflekterat i sin undervisning. Ett exempel på hur lärarna använder bilder som ett stöd för språkutveckling är genom att eleverna har tillgång till bilder som ett verktyg i läs- och skrivutvecklingen. Vi lyfter även diskussioner kring bildens påverkan på elever i och utanför undervisningssammanhang. Bildens påverkan leder vidare till resonemang kring bildanalys samt bildspråk. Utifrån resultatet har vi kunnat dra slutsatsen att lärare använder bilder men många gånger är det bakomliggande syftet till varför de använder bilder oklart. Resultatet ger vid hand att lärarna skulle kunna utnyttja bildens egenskaper som språkutvecklande i större utsträckning. Exempel på pedagogiska riktningar som utnyttjar bilden som ett språkutvecklande verktyg, och som även diskuteras i uppsatsen, är Reggio Emiliapedagogiken, Kiwimetoden och Gardners utvidgade intelligensteori.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 52
Language swe (iso)
Subject bildanalys
bildspråk
estetik
språkutveckling
vidgat textbegrepp
Handle http://hdl.handle.net/2043/12645 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics