Inlärning av verb i tyska läromedel

DSpace Repository

Inlärning av verb i tyska läromedel

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Inlärning av verb i tyska läromedel
Author Rastoder, Elvedina
Date 2011
Swedish abstract
I denna uppsats undersöks hur två läroböcker i tyska för högstadiet skolår 7-9 utformat ett grammatiskt moment – verbböjningen. Analysen baseras på språkdidaktiska teorier. I analysen undersöks om upplägget i böckerna är didaktiskt motiverat och vilka didaktiska teorier som ligger bakom upplägget. Vidare undersöks om arbetsuppgifterna är inbäddade i ett kommunikativt sammanhang eller om de är isolerade samt vilken grad av styrning arbetsuppgifterna har. Därtill undersöks hur ordningsföljden är vid inlärningen av verben. Det finns olika teorier och metoder om grammatikinlärning, två av de viktigaste är den deduktiva kontra den induktiva metoden. En annan beskriver hur man uppfattar och arbetar med grammatiken, som produkt eller som process. När det gäller grammatikkunskap skiljer man på den deklarativa kunskapen och den procedurala. Analysresultatet visar en obalans mellan de båda läroböckerna, där det ena läromedlet ligger mer i framkant med dagens språkdidaktiska forskning än det andra.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject deduktiv metod
grammatik
induktiv metod
läroboksanalys
språkdidaktik
verb
Handle http://hdl.handle.net/2043/12659 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics