Inlärning av verb i tyska läromedel

DSpace Repository

Inlärning av verb i tyska läromedel

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Rastoder, Elvedina
dc.date.accessioned 2011-11-23T12:01:19Z
dc.date.available 2011-11-23T12:01:19Z
dc.date.issued 2011 en_US
dc.identifier.citation 64 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/12659
dc.description I denna uppsats undersöks hur två läroböcker i tyska för högstadiet skolår 7-9 utformat ett grammatiskt moment – verbböjningen. Analysen baseras på språkdidaktiska teorier. I analysen undersöks om upplägget i böckerna är didaktiskt motiverat och vilka didaktiska teorier som ligger bakom upplägget. Vidare undersöks om arbetsuppgifterna är inbäddade i ett kommunikativt sammanhang eller om de är isolerade samt vilken grad av styrning arbetsuppgifterna har. Därtill undersöks hur ordningsföljden är vid inlärningen av verben. Det finns olika teorier och metoder om grammatikinlärning, två av de viktigaste är den deduktiva kontra den induktiva metoden. En annan beskriver hur man uppfattar och arbetar med grammatiken, som produkt eller som process. När det gäller grammatikkunskap skiljer man på den deklarativa kunskapen och den procedurala. Analysresultatet visar en obalans mellan de båda läroböckerna, där det ena läromedlet ligger mer i framkant med dagens språkdidaktiska forskning än det andra. en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle en_US
dc.subject deduktiv metod, grammatik, induktiv metod, läroboksanalys, språkdidaktik, verb en_US
dc.title Inlärning av verb i tyska läromedel en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics