Matematik och språk: Viktigt samspel genom kommunikation

DSpace Repository

Matematik och språk: Viktigt samspel genom kommunikation

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Matematik och språk: Viktigt samspel genom kommunikation
Author Johansson, Annie ; Persson, Josefine
Date 2011
Swedish abstract
Våra egna erfarenheter visar att matematikundervisningen ofta bedrivs enskilt av eleverna vilket resulterar i att språket i läroböckerna får en större roll för elevernas kunskapsinhämtning. Därför anser vi att det är viktigt att undersöka kommunikationen i klassrummet med fokus på textuppgifter. Denna studie grundar sig i teorier där man framhåller samtal och kommunikation som viktiga redskap för lärandet i matematik. För att insamla empiri till studien använde vi oss av observationer samt intervjuer med verksamma matematiklärare. Undersökningen genomfördes i fem grundskolor med inriktning på årskurs åtta och nio i sydvästra Skåne. Resultatet av studien visar att kommunikation i matematikklassrum är av betydelse främst vid begreppsförståelsen för att kunna tyda matematisk text. Vi har även sett att det kommuniceras mer än vad tidigare studier visat. Därför anser vi, i likhet med lärarna i examensarbetet, att kommunikation är betydelsefullt för kunskapsinhämtning i matematikundervisningen.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 50
Language swe (iso)
Subject Kommunikation
Läsförståelse
Matematik
Textförståelse
Handle http://hdl.handle.net/2043/12691 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics