Kulturjournalistikens gränser

DSpace Repository

Kulturjournalistikens gränser

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Book
Title Kulturjournalistikens gränser
Editor Hemer, Oscar ; Forsare, Malena
Date 2010
Swedish abstract
Under de senaste decennierna har gränserna som tidigare definierat kulturjournalistik i svenk press blivit allt mindre tydliga. Nyhetsjournalistiska värderingar har kommit att prägla kulturbevakningen, samtidigt som den subjektiva opinionsjournalistiken spritt sig till tidningarnas helgbilagor och även till den traditionella nyhetsbevakningen. Från kulturjournalistiskt håll har de uppluckrade gränserna ofta upplevts som ett hot, sällan som en möjlighet. Kulturjournalistikens gränser är ett försök till positionbestämning av en genre som sägs ha befunnit sig i kris åtminstone de senaste tjugo åren. Åtta författare, med olika kulturjournalistisk bakgrund, reflekterar kring kulturjournalistiken, inte bara utifrån hur den ser ut idag, utan lika mycket utifrån vad den skulle kunna vara.
Publisher Bokförlaget h:ström Text & Kultur
Series/Issue Serie akademi;
ISSN 1653-9575
ISBN 9789173271356
Language swe (iso)
Subject kulturjournalistik
kritik
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION
Handle http://hdl.handle.net/2043/12699 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics