Fri lek - ett uttryck "inom branschen"?

DSpace Repository

Fri lek - ett uttryck "inom branschen"?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Fri lek - ett uttryck "inom branschen"?
Author Wickman, Elin ; Gyllin Milstam, Jennie
Date 2011
Swedish abstract
Elin Wickman och Jennie Gyllin Milstam (2011), Fri lek – ett uttryck ”inom branschen”? Fyra pedagoger om fri lek i förskolan. Lärarutbildningen, Malmö Högskola Syftet med studien är att analysera samt försöka förstå och reda ut fyra pedagogers syn på den fria leken i förskolan. Frågeställningarna som studien utgår ifrån är: Vilken syn har fyra pedagoger på den fria leken i förskolan? Finns det möjligheter respektive hinder med den fria leken? Finns det likheter och skillnader på pedagogers syn på fri lek? Metoden innefattar individuella ostrukturerade intervjuer. Analysens fokus ligger på likheter och skillnader, samt hur fri lek förstås som möjliggörande respektive utmanande, till exempel i form av hinder. Resultatet som har framkommit är att pedagogerna har en förhållandevis lik syn på den fria leken. Den fria leken ska utgå från barnens egna intressen och behov och de ses som initiativtagare. Det har även framkommit att fri lek ses som ett svårtolkat begrepp. En central poäng som har framkommit i studien är att fri lek och lek egentligen inte är olika saker. Det som gör skillnad är yttre omständigheter som till exempel tid, rum och planering samt pedagogers syn på vad lek ska vara, och om de ska medverka och i så fall hur.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Fri lek
lek
lärande
pedagogik
utveckling
Handle http://hdl.handle.net/2043/12706 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics